توضیحات

سیستم مرتب کردن پریفرم و کانوایرهای همراه که بسیار برای ماشینهای بادکن روتاری مناسب میباشند.

این ماشین شامل:

  • Box Turning Machine
  • Lifting Machine
  • Preform Sorting Machine
  • Slide Channel

و با حداکثر سرعت ۳۶۰۰۰ عدد در ساعت میباشد.