توضیحات

سیستم iml

اساسا  در صنایع بسته بندی پلاستیک کاربرد دارد.این ماشین میتواند لیبل چاپ شده را در داخل محفظه قالب قرار داده و سپس عملیات فورمینگ و تزریق انجام گرفته و در نهایت ظرف تولید شده حاوی لیبل میباشد.این سیستم برای بسته بندی بستنی ، بسته بندی ماست ،ظرفهای خاص نوشیدنیها ، جعبه های بیسکویت، دبه های رنگ و غیره کاربرد دارد.