توضیحات

سیستم تزریق پریفرم پرسرعت و باکیفیت البته با سرمایه گذاری کمتر.

 

معرفی

این سیستم برای شما امکان استفاده از قالبهایی تا ۹۶ کویته را فراهم نموده که شامل طرح اسکرو دوبل ، قالبهای دقیق شرکت دمارک، سیستم خنک کننده، ربات تخلیه ، سیستم کنترل مرکزی و سیستم خشک کن مواد پرسرعت میباشد.نتیجه آن ،تاثیر در سرعت تولید و کیفیت پریفرم  تولید شده است.

شما همچنین میتوانید از قالبهای شرکت ام اچ تی آلمان بروی این ماشین استفاده نمایید.