توضیحات

پروژه تغییر در وزن و دهانه ماشینهای بادکن

سیستم تغییر شکل بطری و پریفرم برای تغییر بین دهانه های مختلف از قبیل Alaska , PCO1810 .PCO1881 ,…

تغییر خط بادکن برای بطریهای هات فیلینگ و کلد فیلینگ.

اصلاح قطعات و سیستم بادکن به منظور هماهنگی با ماشینهای مختلف از برندهای:

SIDEL, Krones,SIG,SIPA,KHS

اصلاح ماشین ، سیستم بادکن و قالب بادکن به منظور بهینه سازی شکل بطری