توضیحات

تغییر قالبهای پریفرم و اجزاء آن ها برای بهینه سازی پریفرم

معرفی

آیا شما به روشهایی نیاز دارید تا پریفرمهای متنوع تر و متناسب با نیاز  بازار را تولید نمایید؟

  • پروژه تبدیل نیمه سرد برای قالبهای پریفرم
  • تولید قالب برای برندهای مختلف از جمله هاسکی، ام اچ تی آلمان،  اوت  تو، سیپا ….
  • تغییر و ساخت مجدد قسمتهای زیر از قالب های پریفرم شامل:

کور ، نک رینگ ، کویته ، گیت اینسرت

  • به منظور پاسخگویی به تقاضای مشتری ، امکان انواع تغییرات بر روی قالب جهت تغییر ساختار پریفرم فراهم شده است.
  • قابلیت تغییر وزن و کم کردن وزن پریفرم
  • تغییر سریع نک برای قالبهای ساخته شده قبلی
  • کیفیت قطعات یدکی ساخته شده برای قالبها دقیقا معادل قطعه اصلی میباشد.
  • هر قالب توسط قطعات اصلی ساخته و اسمبل میگردد.
  • نیاز به سرمایه گذاری کمتر نسبت به قالب اصلی