توضیحات

قالبهای بادی برای بطریهای ۱۰۰ میلی لیتر تا ۲۰ لیتر

معرفی

ساخت بطریهای پت برای صنایع آشامیدنی از قبیل بطری آب، بطریهای گازدار، بطریهای هات فیل و بطریهای اسپتیک.

همچنین بطریهای مختلف برای صنایع غذایی ، روغن های خوراکی، بهداشتی و آرایشی و محصولات دارویی.

و برای برندهای مختلف از ماشینهای بادکن شامل دمارک ، سیدل، کرونس، کی اچ اس،  ای اس بی.