راهکارهای قطعات خودرو و موتور سیکلت

راهکارهای دمارک برای تولید قطعات خودرو و موتورسیکلت

در این بخش تمرکز اصلی برای تولید قطعات صنعت خودرو و موتور سیکلت میباشد ولی این راهکاری جامع برای تولید انبوه هر قطعه پلاستیکی بزرگ برای صنایع لوازم خانگی ، صنایع پلاستیکی و سایر صنایع میباشد که شامل:

  • ماشین تزریق دو صفحه ای دمارک
  • ربات جمع آوری کننده
  • سیستم بازرسی و عیب یابی
  • سیستم تغذیه مرکزی
  • سیستم الکتریکی و آب منحصر بفرد

که همه اینها خط تولید متمرکز را فراهم مینماید.

این خطوط امکان تولید پرسرعت قطعات خودرو و موتور سیکلت و …. ، سیستم بازرسی برخط ، بسته بندی و پالت کردن را با هدف :

  • کاهش مداخله انسان و کاهش انجام عملیات دستی
  • دستیابی به تمامی استاندارهای صنعت خودرو
  • کاهش نیروی انسانی و هزینه های آن
  • افزایش کیفیت قطعات ، را تدارک میبیند.